fbpx

RODO. Przetwarzanie danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Twoje dane przetwarza operator serwisu sungift.pl – Sungift Fotowoltaika Patryk Wiliński., Czesława Witoszyńskiego 8/1, 03-983 Warszawa, biuro@sungift.pl, który jest administratorem Twoich danych osobowych w celu:

    – zawierania z klientami za pośrednictwem serwisu www, umów sprzedaży instalacji fotowoltaicznych;

    – realizacji dostawy i montażu instalacji przez sungift.pl i partnerów Sungift Fotowoltaika Patryk Wiliński, którzy przetwarzają Twoje dane na podstawie umów powierzenia;

    – zgłaszania instalacji do Operatorów Siedzi Dystrybucyjnych wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz Twoich danych pozyskiwanych w procesie;
  2. Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane przez Sungift Fotowoltaika Patryk Wiliński i jej partnerów w związku z wykonywaniem zawartej Umowy sprzedaży przez okres Umowy współpracy  z partnerami w sposób w pełni zautomatyzowany, z wyłączeniem profilowania.
  3. Sungift Fotowoltaika Patryk Wiliński zapewnia Ci dostęp do Twoich danych w zakresie ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia.
  4. W przypadku naruszenia poufności przetwarzania Twoich danych masz prawo do złożenia skargi na podmiot przetwarzający do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.