Dotacja modernizacja kotłowni
Dotacja OZE
6 kroków
Kontakt ze specjalistą
Pomoc Sun Gift

Ruszyły Warszawskie dotacje na odnawialne źródła energii

Sprawdź ile możesz zyskać

Dotacje dla mieszkańców Warszawy na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej

1 Września 2021r uszył nabór wniosków na uzyskanie dotacji na odnawialne źródła energii w Warszawie. Mieszkańcy Warszawy mogą uzyskać nawet 90% środków na pompę ciepła i aż 15 000 zł na instalację fotowoltaiczną. Nie czekaj liczy się kolejność zgłoszeń.

Zarejestruj się

Łączone dotacje nawet

70 000 zł

Zamień kopciucha na pompę ciepła powietrze woda, wymień instalację i grzejniki, zasil pompę energią z fotowoltaiki i dogrzewaj wodę użytkową instalacją solarną

MOŻESZ LICZYĆ NAWET NA 70 000 ZŁ DOFINANSOWANIA

Termin składania wniosków

Wymień kopciucha od 01.09.2021 do 31.12.2022

Dla kogo jest program ?


Jak złożyć wniosek

Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a także gminne i powiatowe osoby prawne. likwidujące kocioł lub palenisko na paliwo stałe albo olejowy opałowy.

W przypadku programu OZE nie posiadające kotła lub paleniska na paliwo stałe lub olej opałowy

Skontaktuj się z nami zrobi to za Ciebie

Złóż w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy

Wyślij pocztą do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa,

Odnawialne źródła energii od 01.09.2021 do 31.03.2022

Wysokość dotacji w programie modernizacji kotłowni

dotacja do 30 000

ale nie wiecej niż 3000 za kw

Pompa powietrze - woda

Pompa gruntowa

dotacja do 40 000

ale nie wiecej niż 6000 za kw

Kocioł gazowy

Ogrzewanie elektryczne

dotacja do 12 000


dotacja do 10 000


Dotacje do urządzeń zintegrowanych z głównym źródłem ciepła

dotacja do 15 000

ale nie wiecej niż 5000 kwp

Fotowoltaika

Fotowoltaika

dotacja do 15 000

ale nie wiecej niż 5000 kwp

Fotowoltaika

dotacja do 15 000

ale nie wiecej niż 5000 kwp

Głowne źródła ciepła

Kolektory sloneczne

do 15 000 zł ,ale nie więcej

niż 3 000 zł/m2

Kolektory sloneczne

do 15 000 zł ,ale nie więcej

niż 3 000 zł/m2

Kolektory sloneczne

do 15 000 zł ,ale nie więcej

niż 3 000 zł/m2

Kolektory sloneczne

do 15 000 zł ,ale nie więcej

niż 3 000 zł/m2

Instalacja CO i CW

do 10 000 zł ,ale nie więcej

niż 100 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Instalacja CO i CW

do 10 000 zł ,ale nie więcej

niż 100 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Instalacja CO i CW

do 10 000 zł ,ale nie więcej

niż 100 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Instalacja CO i CW

do 10 000 zł ,ale nie więcej

niż 100 zł/m2 ogrzewanej powierzchni

Maksymalna kwota dotacji

70 000 zł

Maksymalna kwota dotacji

80 000 zł

Maksymalna kwota dotacji

37 000 zł

Maksymalna kwota dotacji

50 000 zł

dotacja do 10 000


Kocioł gazowy

Pompa ciepła + urządzenia zintegrowane

Pompa gruntowa

Pompa gruntowa + urządzenia zintegrowane

Kocioł gazowy + urządzenia zintegrowane

Ogrzewanie elektryczne + urządzenia zintegrowane

Szczegóły programów

Warunki uczestnictwa w Warszawskim programie modernizacji kotłowni

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadających udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji. Nieruchomość musi posiadać kocioł lub palenisko na paliwo stałe albo olej opałowy, które w ramach programu zostaną zastąpione nowymi źródłami ciepła :

Warunki uczestnictwa w Warszawskim programie na instalację z odnawialnych źródeł energii

Skorzystaj z warszawskiego programu dotacji na instalację odnawialnych źródeł energii (OZE). Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a także gminne i powiatowe osoby prawne. W celu realizacji inwestycji wnioskodawca powinien posiadać udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością. Warszawski program dotacji pozwala na dofinansowanie instalacji:

 • WNIOSEK do Prezydenta m.st. Warszawyo udzielenie dotacji na realizację inwestycjipolegających na wykorzystaniu lokalnych źródełenergii odnawialnejw nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłamilub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy
 • WNIOSEK do Prezydenta m.st. Warszawyo udzielenie dotacji na realizację inwestycjipolegających na modernizacji kotłowniw nieruchomościach, które są ogrzewane kotłamilub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy
 • Oryginał zgody właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, jeśli nie realizuje jej właściciel;
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, wówczas dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu (nie dotyczy osób zwolnionych z opłaty skarbowej);
 • formularz pomocy de minimis w przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem oraz kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresi

Wnioski i załączniki w programie na odnawialne źródła energii

 • pomp ciepła
 • instalacji fotowoltaicznej
 • kolektorów słonecznych
 • turbin wiatrowych

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

SECONDS

 • pompy ciepła powietrze woda
 • gruntowe pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
 • wezły cieplne
 • kotły gazowe
 • ogrzewanie elektryczne

Pod warunkiem, że nieruchomość nie jest ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.

Nieruchomości które nie są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy

Wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

 • powietrzna pompa ciepła - do 30 000 zł,ale nie więcej niż 1 000 zł/kW
 • gruntowa pompa ciepła - do 40 000 zł,ale nie więcej niż 2 000 zł/kW
 • instalacji fotowoltaicznej - 15 000 zł ale nie więcej niż 1500 zł / kwp
 • kolektorów słonecznych - do 15 000 zł,ale nie więcej niż 1 000 zł/m2
 • turbin wiatrowych - do 15 000 zł,ale nie więcej niż 1 500 zł/kW

Dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymiosobami prawnymi wysokość dotacji wynosi do 80% rzeczywistych kosztów realizacjiinwestycji.

Warto o tym wiedzieć

Trzeba się spieszyć! Obowiązujące prawo nakłada obowiązek wymiany pieca. Nie płać mandatu - wymień piec. Do końca 2022 roku masz obowiązek wymienić „kopciucha”, czyli piec albo kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów klasy 3, 4 lub 5.Wysokość dotacji będzie się zmniejszać. Składając wniosek do końca 2021 roku otrzymasz do 90% dofinansowania na wymianę „kopciucha”, a przy złożeniu do końca 2022 roku wysokość dotacji wyniesie do 70%.

Pobierz wnioski

Kolejne kroki - wsparcie SUN GIFT

6 kroków w kierunku korzyści

Przedstawione dotacje to naprawdę konkretne korzyści. Jeśli dodamy do tego fakt że instalacje OZE to nie tylko ochrona środowiska ale przede wszystkim konkretne korzyści finansowe w niedalekiej przyszłości to naprawdę warto w nie zainwestować. Łączenie ze sobą kilku źródeł energii odnawialnej daje nam prawdziwą niezależność energetyczną. Jak wynika z powyższych zestawień, połączenie wykonania instalacji fotowoltaicznych lub/ i kolektorów słonecznych z wymianą kopciucha może liczyć na większe kwoty datacji. Możliwości jest naprawdę wiele. Każda nieruchomość posiada inne uwarunkowania techniczne ważone przez różne oczekiwania inwestorów. Wypełniając wniosek o dotację musimy określić wielkość instalacji oraz ilość poszczególnych jej elementów np: ilość paneli fotowoltaicznych lub solarnych. W tym miejscu jeszcze przed złożeniem dokumentów przychodzimy Państwu z pomocą. Tylko profesjonalne oględziny budynku, zbadanie Państwa zapotrzebowania energetycznego pozwoli na przygotowanie profesjonalnego projektu instalacji CO, CW oraz PV.

Na czym polega nasza pomoc ?


 • Spotkamy się w miejscu montażu i porozmawiamy o Państwa potrzebach, oczekiwaniach oraz zbadamy zapotrzebowanie energetyczne.
 • Zaproponujemy Państwu kompleksowe rozwiązania dotyczące zarówno instalacji fotowoltaicznej jak i centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej
 • Przygotujemy wielowariantowy projekt rozwiązań oraz ofertę
 • Obliczymy jakie korzyści finansowe przyniosą Państwu proponowane rozwiązania
 • Złożymy w Państwa imieniu wnioski o dotacje
 • Po wykonaniu inwestycji zgłosimy Państwa instalację do Operatora
 • W razie konieczności zapewnimy Państwu finansowanie.

krok 1

od teraz do 03.2022 kopciuchy do 12.2022

Skontaktuj się z nami i umów na oględziny budynku w wyniku których przedstawimy Ci najlepsze dla Ciebie rozwiązania techniczne i finansowe. Otrzymasz od nas kompleksową ofertę i projekt instalacji.

krok 2

od teraz do 03.2022 kopciuchy do 12.2022

Dokonaj wyboru, upoważnij nas a my złożymy w Twoim imieniu wniosek o dofinansowanie z jednego z dwóch programów ,, Wymień kopciucha lub odnawialnych źródeł energii ''. Do tego momentu nie wiąże nas żadna umowa.

krok 3

od drugi kwartał 2022

Telefonicznie/mailowo możesz zostać zaproszony do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji. Umowa może być również dostarczona do Ciebie kurierem.

krok 4

od II kwartału 2022

Podpisz z nami umowę. Twój termin będzie zarezerwowany wcześniej. W ciągu 14 dni przystąpimy do realizacji zamówienia.

krok 5

Po zrealizowaniu inwestycji i podpisaniu protokołu odbioru skompletujemy dokumentację powykonawczą i dostarczymy do urzędu. Wykonamy wszystkie niezbędne zgłoszenia w tym do zakładu energetycznego.

od II kwartału 2022

krok 6

Przekazanie dotacji na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od zaakceptowania rozliczenia przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

od II kwartału 2022

Skontaktuj się ...

Zamów audyt, otrzymasz od nas wszystkie niezbędne informacje. Dowiesz się jakie oszczędności mogą przynieść Ci nasze rozwiązania. Przygotujemy za Ciebie wszystkie dokumenty i dostarczymy na miejsce. Wykonamy profesjonalny montaż i zadbamy o Ciebie w przyszłości.

Nie czekaj !!! liczy się kolejność zgłoszeń

Zamów audyt

Sun Gift Fotowoltaika Patryk Wiliński

Oferta - audyt - logistyka

Zgłoszenie do zakładu energetycznego

Serwis - aplikacje

790 777 543

505 655 147

794 928 800

www.sungift.pl

Warszawa ul. Witoszyńskiego 8 m 1

biuro@sungift.pl